Kommun i Västernorrland

Händelsen enligt anmälan

En man praktiserade hos en kommun. Efter en kort tid började en kollega utsätta honom för trakasserier som hade samband med hans religion. Mannen tog flera gånger upp problemet, dels med sin kontaktperson på Arbetsförmedlingen, dels med sin närmaste chef. Ändå fortsatte de verbala kränkningarna. Efter ett tag valde mannen att lämna praktikplatsen.

DO:s bedömning

DO gjorde en utredning och anser att det har varit fråga om trakasserier som har samband med mannens etniska tillhörighet och religion. DO anser också att kommunen borde ha gjort mer för att förhindra fortsatta trakasserier och att kommunen därmed har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

16 november 2016: stämningsansökan

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD). DO vill att AD ska avgöra ifall kommunen brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.
DO vill också att domstolen prövar om kommunen kan anses ha ett så kallat principalansvar, det vill säga om kommunen kan anses vara ansvarig för diskrimineringen oavsett när de fick kännedom om händelserna.

 29 december 2016: Överenskommelse

Kommunen medgav nu att de hade brustit i ansvar i samband med att mannen blev trakasserad av en arbetskamrat. Enligt en överenskommelse ska kommunen betala 40 000 kronor i ersättning till mannen.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen