Karaokebar

En 22-årig kvinna, hennes syster och mamma besökte en karaokebar. När systern beställde något att dricka i baren blev hon tillsagd att någon i sällskapet var tvungen att vara nykter eftersom 22-åringen använder rullstol. DO anser att det var diskrimineringen som har samband med funktionsnedsättning. Eftersom diskrimineringen även har drabbat kvinnans anhörig företrädde DO både 22-åringen och hennes systern. Baren medgav diskrimineringen och parterna har ingått en förlikning. Kvinnan fick 15 000 kronor i ersättning och systern 10 000 kronor.

Händelsen enligt anmälan

Under ett besök i Gävle skulle den 22-åriga kvinnan, hennes syster och mamma besöka en karaokebar. Men när systern skulle beställa något att dricka i baren upplystes hon av bartendern att en i sällskapet måste vara nykter eftersom 22-åringen sitter i rullstol.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 23 maj 2013.

DO: bedömning

Barägaren menar att han enbart har följt bestämmelserna i alkohollagen, men enligt DO handlar det om ett missgynnande som har samband med kvinnans funktionsnedsättning.

Enligt DO har diskrimineringen i det här fallet även drabbat kvinnans anhöriga, och företräder därför både 22-åringen och hennes syster.

14 juli 2014: Stämning

DO stämde baren för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och yrkar på att baren ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan samt 10 000 kronor i diskrimineringsersättning till hennes syster.

5 december 2014: Förlikning

Karaokebaren har medgett diskriminering. I och med det har DO och baren ingått en förlikning, som innebär att kvinnan får 15 000 kronor och systern 10 000 kronor i ersättning. I och med det är tvisten löst och DO avslutar ärendet.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen