Kafé i Uppsala län

Händelsen enligt anmälan

Två kvinnor skulle besöka ett kafé men blev inte insläppta. Ägaren påstod att de hade varit där tidigare och ställt till med problem, bland annat menade han att de skulle ha stört andra kunder. Kvinnorna hade varit på kaféet tidigare men aldrig stört andra kunder.

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde varsin anmälan till DO som båda inkom den 26 oktober 2011.

30 maj 2012: Förlikning

DO träffade en förlikning med en kaféägare som innebar att kvinnorna fick 15 000 kronor var.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen