IT & Web i Norden AB

Händelsen enligt anmälan

Kort efter det att kvinnan påbörjat sin provanställning vid it-företaget tvingades hon vara hemma för vård av barn (VAB) eftersom dottern var sjuk med feber. Under de två första veckorna blev det sammanlagt fyra dagar som kvinnan var hemma. På söndagen den andra anställningsveckan blev hon uppringd av en representant från företaget som sa att hon inte behövde komma tillbaka mer eftersom det inte fungerade med hennes frånvaro.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 24 februari 2014.

DO:s bedömning

DO ansåg att IT-företaget missgynnat kvinnan på skäl som har samband med föräldraledighet.  

5 juni 2014: Stämning

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) och yrkade på att IT-företaget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till den anställda. 

8 oktober 2014: Dom i Arbetsdomstolen (tredskodom)

AD dömde företaget att 100 000 kronor i skadestånd till den anställda i en så kallad tredskodom. En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak utan att domstolen dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. I det här fallet har inte företaget svarat på DO:s stämningsansökan. 

Domen vann laga kraft den 8 november 2014.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen