Inredningsbutik i Stockholm

Händelsen enligt anmälan

Mannen är anställd i en inredningsbutik i Stockholm. I slutet av april lämnade mannen en ansökan om tretton månaders föräldraledighet hos en av sina två chefer. Chefen vägrade dock ta emot ansökan och slängde den ifrån sig varefter han skällde ut mannen. Fyra dagar senare fick mannen besked via e-post att han var uppsagd på grund av arbetsbrist. När mannen frågade varför han blivit uppsagd sa chefen ingenting om platsbrist utan uppgav att anledningen var att mannen hade varit strulig med arbetstider.

Mannen anlitade en advokat och i mitten av maj meddelade han arbetsgivaren att han avsåg att yrka ogiltigförklarande av uppsägningen. Efter ytterligare en månad återtog arbetsgivaren i ett e-postmeddelande uppsägningsbeskedet.

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan till DO som inkom den 17 juli 2015.

DO:s bedömning

DO ansåg att inredningsbutiken missgynnat mannen på skäl som har samband med föräldraledighet.

30 december 2015: DO ansöker om stämning

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) och yrkade på att inredningsbutiken ska betala 80 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

1 februari 2017: Dom i Arbetsdomstolen (AD)

AD ansåg att arbetsgivaren missgynnat mannen i samband med hans föräldraledighet. Enligt domstolen ska företaget betala totalt 55 000 kronor i skadestånd till mannen.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen