ICA och Adecco

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

I september 2006 sökte ICA flera originalare till sin ateljé i Kungälv. För att hitta rätt personer anlitade ICA bemanningsföretaget Adecco. Adecco skickade bland annat en väl kvalificerad kandidat med bosniskt ursprung. ICA valde bort denne kandidat med hänvisning till att han inte passade in i teamet, eftersom det fanns "risk" att han skulle kunna ha synpunkter på "det kreativa arbetet". Mannen som upplevde att intervjun hos ICA hade gått bra blev mycket förvånad över att inte ha fått något uppdrag.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Mannen  gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 17 november 2006.

Omeds bedömning

Omed menade att den arbetssökande blivit utsatt för etnisk diskriminering i rekryteringen. 

Stämning

Omed stämde ICA och Adecco för direct diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet  och krävde skadestånd till mannen. 

11 februari 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) beslutade att ICA och bemanningsföretaget Adecco inte gjort sig skyldiga till etnisk diskriminering när de inte anställt en arbetssökande man. 

AD menade att DO inte gjort antagligt att diskriminering förekommit. Den bosniske mannen hade visserligen bättre formella meriter och längre yrkeserfarenhet än de andra, men i detta fall hade ICA rätt att sätta den personliga lämpligheten främst. AD:s sammanfattande bedömning är att den bosniske mannen inte var mer meriterad än de andra och att DO därmed inte visat att det förekommit etnisk diskriminering.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen