Hyresvärd i Ulricehamn

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

En romsk man sökte en ledig lägenhet hos en hyresvärd i Ulricehamn. Den romske mannen kontaktade hyresvärden per telefon och meddelade att han ville hyra lägenheten. Han berättade också att han hade skulder, men att han kunde ställa upp med en borgensman. Hyresvärden nekade inte mannen att hyra lägenheten på grund av betalningsanmärkningarna, utan först när han träffade borgensmannen och den tilltänkte hyresgästen och fick reda på att denne var rom.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Mannen gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 10 mars 2006. 

Dom i tingsrätt

Borås tingsrätt friade hyresvärden. Omed överklagade då domen. 

15 januari 2009: Hovrättsdom

Hovrätten för Västra Sverige dömde hyresvärd för diskriminering. Hyresvärden dömdes att betala mannen 40 000 kronor i ersättning. Domen har vunnit laga kraft.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen