Hyresvärd i Filipstad

Händelsen enligt anmälan

En kvinna hittade en bostad åt sig och sina två barn på Blocket. Hon tittade på lägenheten, bestämde att hon ville ha den och skrev på hyreskontraktet. Hon betalade även hyran i förskott och fick nycklarna till lägenheten. Dagen därpå ångrade sig hyresvärden och sa upp hyreskontraktet. Som skäl för sitt agerande angav han att grannarna inte ville att hon skulle bo där, eftersom hon är "zigenare". Om kvinnan flyttade in skulle grannarna flytta därifrån, hävdade hyresvärden.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 30 juni 2011.

DO:s bedömning

DO bedömde att hyresvärden hade utsatt kvinnan och hennes barn för direkt diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet.  En viktig del i DO:s bedömningen var också att tillgång till bostad är ett grundläggande behov och en förutsättning för att kunna delta i samhället på lika villkor. DO har också kunnat se i de anmälningar som kommer till myndigheten att romer ofta nekas hyra eller köpa bostad.

28 maj 2012: Stämning

DO stämde hyresvärden för direkt diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet. DO yrkade att hyresvärden skulle betala diskrimineringsersättning på 80 000 kronor till kvinnan och 60 000 kronor till hennes två barn.

13 maj 2013: Förlikning

DO och hyresvärden nådde en förlikning som innebar att kvinnan fick 50 000 kronor i ersättning. Hyresvärden nekade till diskriminering. Förlikningen stadfästes genom dom.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen