Hotell avvisade kvinnor som gäster

Ett bolag som driver ett hotell utanför Stockholm diskriminerade två kvinnor då de avvisades i samband med att de skulle checka in. Receptionisten hänvisade till kvinnornas etniska tillhörighet och sa att de haft problem med andra gäster med samma etniska tillhörighet. DO har ingått en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får 30 000 kronor vardera i ersättning för diskrimineringen.

Händelsen enligt anmälan

Kvinnorna som är romer hade bokat och betalat för ett rum på hotellet via en hotellbokningssajt online. Men när de senare anlände till hotellet blev de avvisade. Hotellbolaget har uppgett att det sannolikt berott på att man vid ett tidigare tillfälle ska ha haft problem med gäster som var romer.
Trots att kvinnorna förklarade att de aldrig hade varit på hotellet förut krävde den tjänstgörande receptionisten att de skulle gå därifrån.

DO:s bedömning

Enligt DO har hotellbolaget genom agerandet utsatt kvinnorna för direkt diskriminering. Det är diskriminering att bli avvisad för något som någon annan har gjort mot bakgrund av att man uppfattas ha samma etniska tillhörighet.

21 januari 2021: Överenskommelse mellan parterna

Bolaget har erkänt att kvinnorna blev diskriminerade på grund av etnisk tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet har DO träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får 30 000 kronor vardera i ersättning.

Fakta

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).

Tillbaka till toppen