Holmen Skog AB

Händelsen enligt anmälan

Två kvinnor blev utsatta för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön av sin arbetsledare. Trakasserierna ägde rum när de sommarjobbade som plantsättare för Holmen Skog AB.

Kvinnorna blev utsatta för trakasserier av sin arbetsledare vid upprepade tillfällen mellan juni och augusti 2011. Arbetsledaren trakasserade dem genom ett kränkande och sexualiserat/ könsrelaterat språkbruk. Trakasserierna bestod även av negativ särbehandling av kvinnorna i förhållande till männen i arbetslaget.

De bägge kvinnorna försökte säga ifrån och markerat att handlingarna och kommentarerna varit ovälkomna. Trots detta har trakasserierna fortsatt.

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde en anmälan till DO som inkom den 16 augusti 2011.

4 april 2012: Stämning

DO stämde skogsbolaget i Arbetsdomstolen (AD). Stämningen gällde sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön.

6 november 2012: Förlikning

DO och Holmen Skog ingick en förlikning. Förlikningen innebar att kvinnorna fick en ersättning på 60 000 kronor var.

Fördjupning i ärendet

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen