Högstadieskola i Sollentuna

En vaktmästare på en högstadieskola utsatte en elev för en nedsättande kommentar som hade samband med pojkens etniska tillhörighet. Skolan har medgett ansvar för uttalandet och har vidtagit åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas och parterna har ingått en förlikning. Förlikningen innebär att skolan betalar 30 000 kronor i ersättning till pojken. I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutar ärendet.

Händelsen enligt anmälan

Under hösten 2014 hörde en mörkhyad pojke vaktmästaren uttrycka sig nedsättande och afrofobiskt i samtal med några elever på skolan. När pojken strax efter det spottade i en soptunna vände sig vaktmästaren till honom och frågade: "Ska du komma hit och smitta oss med Ebola?"

DO:s bedömning

DO anser efter att ha utrett händelsen att den nedsättande kommentaren utgjorde trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet.

Anmälan till DO

Eleven gjorde en anmälan till DO som inkom den 16 september 2014.

18 februari 2015: Förlikning

DO har ingått en förlikning med en högstadieskola i Sollentuna där en vaktmästare på skolan utsatte en elev för en nedsättande kommentar som har samband med pojkens etniska tillhörighet. Skolan har medgett ansvar för uttalandet och har vidtagit åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas. Förlikningen innebär att skolan betalar 30 000 kronor i ersättning till pojken. I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutar ärendet.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen