Högstadieskola i Lunds kommun

En elev blev vid upprepade tillfällen utsatt för ovälkommen beröring och ett sexualiserat språk av en lärare på en högstadieskola. Eleven anmälde händelsen och DO kom fram till att det var sexuella trakasserier. Kommunen som är huvudman för skolan medgav ansvar för trakasserierna och parterna ingick en förlikning. I och med förlikningen fick eleven 50 000 kronor i ersättning från kommunen.

Händelsen enligt anmälan

Eleven har berättat hur läraren har ställt sig bakom henne och tryckt sin kropp mot hennes och därefter tagit på henne på ett ovälkommet sätt. Läraren har också haft ett sexualiserat sätt att uttrycka sig på. Efter upprepade händelser vände sig eleven till skolsköterskan och berättade om vad som hänt.

DO har efter att ha utrett händelserna kommit fram till att det har varit fråga om sexuella trakasserier, en slutsats som kommunen nu godtar.

Anmälan till DO

Eleven gjorde en anmälan till DO som inkom den 4 september 2013.

16 mars 2015: Förlikning

DO har ingått en förlikning med Lunds kommun i ett ärende som rör sexuella trakasserier på en högstadieskola. Trakasserierna har enligt DO bestått i att en lärare har utsatt en elev för ovälkommen beröring och ett sexualiserat språk. Kommunen som är huvudman för skolan medger ansvar för trakasserierna. I och med förlikningen får eleven 50 000 kronor i ersättning från kommunen.

Läraren har efter händelserna fått lämna sin tjänst och Lärarnas ansvarsnämnd har beslutat att dra in lärarens legitimation.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutar ärendet.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen