Friskola i Göteborg

Händelsen enligt anmälan

En kvinna gjorde en intresseanmälan till en friskola för sina två söner. Via telefon fick hon besked att båda pojkarna hade erbjudits plats på skolan. Under samtalet framkom att en av pojkarna hade diagnosen Aspergers syndrom vilket inte hade framgått av intresseanmälan.

När skolans representant fick höra det blev hon tveksam och bad att få undersöka om pojken skulle passa i gruppen. Efter en vecka ringde hon tillbaka och meddelade att pojken inte skulle kunna erbjudas plats med anledning av att han hade speciella behov. Skolan hade ingen information om pojkens stödbehov, endast hans diagnos.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 8 maj 2012.

16 maj 2013: Förlikning

DO träffade en förlikning med skolan. Skolan medgav att agerandet var diskriminering och betalade 80 000 kronor i ersättning till pojken.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen