Försäkringskassan - avbruten provanställning

Händelsen enligt anmälan

Försäkringskassan har avbrutit anmälarens tillsvidareanställning under hans provanställning. Anledningen var att det saknades underlag för att bedöma hans prestation då han varit föräldraledig under stor del av provanställningen. Försäkringskassan har därigenom missgynnat honom genom att behandla honom sämre än de skulle ha behandlat någon annan person i en jämförbar situation av skäl som har samband med hans föräldraledighet. 

Försäkringskassan har också missgynnat honom, i egenskap av anhörig till barnets mor, av skäl som har samband med kön.

2 januari 2020: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och yrkar på att Försäkringskassan ska betala 120 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till mannen. 

Fördjupning i ärendet

Lagar

Föräldraledighetslagen 16 § förbud mot missgynnande 

Diskrimineringslagen 2 kapitel 1 § diskrimineringsförbudet

Tillbaka till toppen