Företag i Trollhättan

Händelsen enligt anmälan

16-åringen var antagen till ett industritekniskt gymnasieprogram som är ett samarbete mellan skolan och ett företag som bland annat tillverkar komponenter till flygplansmotorer. Men strax efter höstterminens upprop fick pojken beskedet att han inte fick göra yrkespraktiken eftersom han är född i Irak.

Företaget hänvisar till att de måste följa nationella och internationella regelverk för exportkontroll, och att det är ett amerikanskt regelverk som hindrar dem att låta pojken genomföra praktiken.

Anmälan till DO

Eleven gjorde en anmälan till DO som inkom den 6 september 2013.

DO:s bedömning

Efter utredning anser DO att företaget har gjort sig skyldig till direkt diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. 

30 maj 2014: Stämning

DO stämde företaget till Arbetsdomstolen och begärde att de skulle betala 80 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. 

8 juli 2014: Förlikning

Företaget medgav att de utsatt eleven för diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet. DO och företaget har därmed ingått en förlikning som innebär att eleven får 80 000 kronor i diskrimineringsersättning. I och med förlikningen är ärendet avslutat.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen