Färjerederi i Stockholmsområdet

Ett färjerederi i Stockholmsområdet diskriminerade två kvinnor då de nekades ombordstigning på ett av bolagets fartyg med hänvisning till deras etniska tillhörighet. DO har träffat en överenskommelse med bolaget och kvinnorna har fått 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Händelsen enligt anmälan

Färjebolaget hade inför den aktuella resan till Åbo tagit emot anonyma tips om att det skulle uppstå våldsamheter under resan, och att såväl offer som förövare skulle vara romer. I ett av tipsen hade också de misstänkta personernas namn uppgetts. Mot bakgrund av tipsen beslutade bolaget av säkerhetsskäl att avvisa alla romer från den aktuella avgången.

DO:s bedömning

Enligt DO har bolagets beslut att avvisa kvinnorna haft ett tydligt samband med etnisk tillhörighet. Kvinnornas namn fanns inte med i de tips som hade lämnats till rederiet och det fanns ingen annan indikation att de hade något med saken att göra. Kvinnorna har således befunnit sig i en jämförbar situation med alla andra passagerare. Skälet till att de nekades resa var att de uppfattades vara romer.

28 december 2020: Överenskommelse mellan parterna

Färjerederiet har erkänt att det var frågan om diskriminering och man vill göra rätt för sig i förhållande till kvinnorna. DO har träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får totalt 50 000 kronor i ersättning.

Tillbaka till toppen