Fagersta Hygien AB

Händelsen enligt anmälan

En kvinna sökte en provanställning som resande säljare hos Fagersta Hygien AB. Strax efter att kvinnan fått anställningskontraktet skickat till sig med e-post meddelade hon arbetsgivaren att hon var gravid.

När när hon några dagar senare pratade med företagets VD meddelade han att han inte kunde anställa henne när hon var gravid och förväntades vara föräldraledig. Tjänsten erbjöds dagen därpå till en annan sökande.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 20 juni 2012.

11 oktober 2012: Stämning

DO utredde anmälan och gjort bedömningen att arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.DO stämde därför företaget till Arbetsdomstolen (AD) både för könsdiskriminering och missgynnande enligt föräldraledighetslagen. 

9 oktober 2013: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) ansåg inte att det var diskriminering eller missgynnande när företaget nekade att anställa kvinnan. Domstolen menade att ord stod mot ord och att DO därmed inte har kunnat visa att bolaget hade återtagit sitt erbjudande om anställning.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen