Eslövs kommun

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning. 

Händelsen enligt anmälan

En kvinna sökte en tjänst som placeringsassistent hos Eslövs kommun. Hon hade tidigare vikarierat på den aktuella tjänsten och hade den utbildning och erfarenhet som krävdes för tjänsten.

Vid anställningsintervjun ställdes flera frågor, som kvinnan ansåg, ifrågasatte hennes kunskaper i svenska språket. Kvinnan som har makedonisk bakgrund men är född och uppvuxen i Sverige, fick inte jobbet utan tjänsten gick till en annan sökande.

Anmälan till Ombudsmannen mot etniskt diskriminering

Kvinnan gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 21 augusti 2008.

26 november 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) meddelar i en dom att en kvinna inte blivit diskriminerad då hon nekades anställning av Eslövs kommun, eftersom domstolen menar att det var brister i den personliga lämpligheten som gjorde att hon inte fick jobbet. Kvinnan tyckte att arbetsgivaren ställt kränkande frågor om hennes kunskaper i svenska under anställningsintervjun.

Enligt AD har kommunen inte diskriminerat kvinnan genom att neka henne jobbet. Det var bristerna i kvinnans personliga lämplighet, inte hennes etniska tillhörighet, som gjorde att hon inte fick tjänsten.

AD anser inte heller att kommunen har trakasserat kvinnan vid intervjutillfället. Arbetsdomstolen skriver i domen att de frågor om betydelsen av vissa ord som ställts vid anställningsintervjun, även har ställts till andra sökande. Frågorna var relevanta för jobbet och objektivt ställda. Därför anser AD att det inte fanns ett samband med kvinnans etniska tillhörighet.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen