Café i Stockholm

Händelsen enligt anmälan

En nittonårig kvinna blev efter ett par dagars anställning på ett kafé utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. Chefen bad kvinnan att sätta sig i hans knä och pussade därefter henne på nacke och kind. Trots att kvinnan kände sig obehaglig till mods och att det som hände var fel vågade hon inte säga ifrån. Kvinnan har efter den aktuella dagen inte vågat gå tillbaka till kaféet.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 23 september 2014.

DO:s bedömning

DO anser efter sin utredning att chefen har utsatt kvinnan för sexuella trakasserier.

9 april 2015: Stämning

DO stämmer caféet till Arbetsdomstolen och begär 80 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

25 maj 2016: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) dömde caféet för diskriminering i form av sexuella trakasserier. Caféet ska enligt domen betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Fakta

Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket (2011/2013) har 2 procent av kvinnor i arbetaryrken och 3 procent i tjänstemannayrken utsatts för sexuella trakasserier. Inom hotell- och restaurangbranschen är andelen 6 procent. Risken att tidsbegränsat anställda ska utsättas för sexuella trakasserier är dessutom högre än för fast anställd personal. Det framkommer bland annat i LO:s jämställdhetsbarometer 2015.

Tidningen Svenska Dagbladet genomförde i april 2013 en enkät bland kvinnor som arbetade eller har arbetat inom restaurangbranschen med frågor rörande sexuella trakasserier. 66 procent av de drygt 300 kvinnorna som svarade på enkäten svarade ja på frågan om någon betett sig obehagligt på ett sexuellt sätt när de jobbade inom restaurangbranschen. 26 procent uppgav att det hade handlat om en kollega och 16 procent svarade att de hade utsatts av sin chef.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen