Region Skåne

En busschaufför skällde ut en kvinna i grova ordalag efter att hon hade bett honom lägga undan sin mobil. DO stämde bussbolaget för diskriminering som hade samband med kön. Parterna kom sedan överens om en förlikning som innebar att kvinnan fick 30 000 kronor i ersättning.

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan åkte buss mellan Höllviken och Malmö och märkte då plötsligt att bussen svajade till. Hon såg att busschauffören höll på med sin mobiltelefon och gick därför fram och bad honom att lägga undan telefonen. Enligt kvinnan och ett vittne till händelsen fick chauffören då ett utbrott. Han stannade bussen tvärt och skällde ut kvinnan med grova tillmälen som har samband med kön. Kvinnan tog mycket illa vid sig av händelsen och har efter det undvikit att åka buss.

Region Skåne som är huvudman för Skånetrafiken förnekade diskriminering men medgav att busschauffören varit arg och upprörd över situationen.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 13 januari 2015.

DO:s bedömning av ärendet

DO ansåg efter sin utredning att chauffören på Skånetrafiken hade kränkt kvinnans värdighet som har samband med hennes kön. Skånetrafiken hade därmed utsatt kvinnan för diskriminering.

Kvinnor som tar plats i samhället riskerar att mötas av nedsättande tillmälen som har koppling till deras kön. Det är ett mönster som märks på nätet och i sociala medier, men också i samhället i övrigt.

24 april 2015: Ansökan om stämning

DO stämde Region Skåne till Kristianstads tingsrätt och begärde 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

2 juli 2015: Förlikning mellan parterna

Region Skåne medgav att kvinnan blivit utsatt för trakasserier som hade samband med kön. Mot bakgrund av medgivandet valde parterna att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att kvinnan fick 30 000 kr i ersättning av landstinget.

Bussbolaget har efter incidenten valt att inte ge chauffören fler uppdrag.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen