Bristande tillgänglighet vid bussresa

Händelsen enligt anmälan

En man som använder rullstol har vid upprepade tillfällen nekats att åka ett bussbolags linjebuss, trots att hans rullstol uppfyller bussbolagets krav på mått och vikt.

11 april 2019: DO stämmer

I samtliga fall har busschaufförerna saknat nödvändig kunskap för att mannen skulle ha kunnat använda busstjänsten på samma sätt som andra passagerare utan hans funktionsnedsättning. Busschaufförerna har inte öppnat dörrarna, inte fällt ut ramperna, inte känt till om hiss funnits istället för ramp, inte haft kunskap om vanliga typer av rullstolar, inte kunnat bedöma ekipagets totalvikt och har inte heller haft tillgång till något skriftligt material som hjälp för bedömningen.

Bussbolaget har enligt DO därigenom underlåtit att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder för att försätta mannen i en jämförbar situation med personer utan hans funktionsnedsättning. Det innebär diskriminering i form av bristande tillgänglighet menar DO som därför stämt bussbolaget.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen