Bristande tillgänglighet vid högskola

Händelsen enligt anmälan

En student påbörjade en utbildning vid Malmö universitet (tidigare Malmö högskola) hösten 2016. Inför terminsstarten tog hon kontakt med universitets stödenhet för personer med funktionsnedsättning och berättade om sin hörselnedsättning och vilka behov hon hade för att kunna ta del av undervisningen. Bland annat diskuterades tillgången till mikrofon och teleslinga i utbildningssalarna. Under höstterminen 2016 använde föreläsarna sällan mikrofon och föreläsningarna hölls återkommande i salar utan teleslinga.

Studenten påtalade problemen vid ett nytt möte med universitetets stödenhet inför vårterminen 2017, men trots det fortsatte föreläsningarna att hållas utan mikrofon och i salar utan teleslinga. Hon kunde därför inte ta del av undervisningen.

30 november 2018: DO stämmer

Enligt DO har universitetet genom att inte ha vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet utsatt studenten för diskriminering. Malmö universitet har enligt DO därför brustit i att leva upp till de krav på tillgänglighet som man ska kunna ställa på en statlig myndighet. DO beslöt därför att stämma staten genom Justitiekanslern.

Tillbaka till toppen