Borås stad

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan hade sökt en tillsvidaretjänst som biståndshandläggare. När arbetsgivaren ringde upp och bad henne komma på intervju, informerade kvinnan om att hon var gravid. Arbetsgivaren meddelade då att kvinnan inte längre var intressant för tjänsten men att hon var välkommen att söka nya tjänster när hon kunde börja jobba igen.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 4 december 2012.

12 mars 2013: Stämning

DO ansåg att kommunen hade diskriminerat kvinnan i samband med hennes graviditet och därmed hennes kön. DO stämde därför Borås Stad för könsdiskriminering och missgynnande som hade samband med föräldraledighet.

15 mars 2014: Dom i Arbetsdomstolen

AD beslöt att Borås stad hade utsatt kvinnan för könsdiskriminering och missgynnande som har samband med föräldraledighet.  Enligt domen skulle kommunen betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen