Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

Händelsen enligt anmälan

I samband med att kvinnan skulle stiga på en buss, och då valde de bakre dörrarna, började busschauffören skrika åt henne att hon måste gå av och i stället kliva på där fram. Chauffören fortsatte sedan att högljutt kränka kvinnan bland annat genom att kalla henne dum med hänvisning till etnisk tillhörighet.

DO:s bedömning

DO:s bedömning gäller länstrafikbolagets ansvar för det inträffade och bedömningen är att bolaget är ansvarigt för den diskriminering som kvinnan har utsatts för.

5 april 2024: DO begär ersättning

DO begär att bolaget ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

13 maj 2024: Länstrafikbolaget betalar ersättning

Länstrafikbolaget har meddelat att de betalar ersättning till kvinnan. I och med det avslutar DO ärendet.

Trakasserier är en form av diskriminering och innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 maj 2024