Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Man med autism fick inte mönstra för värnplikt

Händelsen enligt anmälan

Mannen har anmält Försvarsmakten för diskriminering i samband med urvalet som görs till prövning till grundutbildning med värnplikt. Mannen har haft en diagnos inom autismspektrumet.

DO:s bedömning

På grund av att mannen har haft en diagnos inom autismspektrumet har Försvarsmakten skrivit av hans ansökan utan att göra någon individuell prövning eller bedömning av mannens faktiska funktionsförmåga. DO menar att det utgör diskriminering. Detta eftersom en autismspektrumdiagnos kan innebära stora variationer på individuell nivå i fråga om både vilka begränsningar diagnosen medför, och i vilken grad funktionsförmågan är nedsatt i det enskilda fallet. En individs symptom kan därtill ofta förändras över tid.

25 april 2024: DO lämnar in stämningsansökan.

DO yrkar i stämningsansökan att Försvarsmakten ska betala 45 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 maj 2024