Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i rättsfall som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Kvinna omplacerades efter föräldraledighet

  | DO stämmer

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan har varit anställd som biståndshandläggare inom kommunens äldreomsorg sedan 2018. Våren 2022 gick hon på föräldraledighet. När

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Arbetsgivare missgynnade kvinna efter föräldraledighet

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna var anställd som teamledare hos Klarna Bank och gick på föräldraledighet hösten 2022. Under föräldraledigheten genomförde

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna som arbetade på ett verkstadsföretag skulle återgå i arbete efter sin föräldraledighet. Då fick hon veta att hennes tjänst

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna började i februari en provanställning på Migrationsverkets förvarsenheter. I mitten av juni blev hon kallad till ett möte med

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna började en provanställning på ett städföretag i Småland. Efter en vecka behövde hon tillfälligt vara borta från arbetet på

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelse enligt anmälan En man var tillsvidareanställd på ett företag som arbetar med matleveranser i Stockholm. I samband med att mannen oväntat behövde ta ut

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Bilfirma avbröt provanställning vid VAB

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sjukt barn (VAB) har missgynnats i strid med

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelse enligt anmälan En sjuksköterska fick till följd av sin föräldraledighet en sämre löneutveckling och därmed lägre lön än sina kolleger som under samma

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • E-handelsbolag sa upp kvinna i samband med hennes föräldraledighet

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna arbetar med kundservice på ett e-handelsbolag. När hon meddelar bolaget att hon behöver vara föräldraledig för att ta hand om

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Taxibolag sa upp kvinna på grund av graviditet

  | Dom i domstol

  Händelsen enligt anmälan Ett taxibolag anställde en kvinna i november 2017 och i början av december meddelade kvinnan via sms att hon var gravid med tvillingar.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Cateringfirma avslutade kvinnas provanställning på grund av graviditet

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna hade en provanställning som restaurangbiträde hos en cateringfirma och hade arbetat i ungefär en månad när hon fick veta att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelsen enligt anmälan Kort efter det att kvinnan påbörjat sin provanställning vid it-företaget tvingades hon vara hemma för vård av barn (VAB) eftersom

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelsen enligt anmälan I januari 2011 började kvinnan en tjänst som jurist/inkassohandläggare på ett inkassobolag med sex månaders provanställning. Hon var

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Missgynnade enligt föräldraledighetslagen