Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i rättsfall som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Sportbutik nekade person med assistanshund att komma in

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En person i äldre tonåren besökte tillsammans med sin assistanshund och sin mamma en sportbutik i Skåne. Vid besöket konfronterade

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan I november 2022 nekades en kvinna att hyra en lägenhet av ett bostadsbolag med hänvisning till att sjukersättning inte godkänns som

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Skola nekade elev koshermat

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan Föräldrarna till en elev som håller kosher, de judiska matreglerna, anmälde elevens behov av koshermat innan eleven började på skolan

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Internetbank nekade kunder mobilt BankID

  | DO:s tillsynsbeslut

  Diskrimineringsombudsmannen bedömer att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Krav på lön hindrade pensionär från att få bostad

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om ett bostadsbolag tillämpat kriterier som inte har varit förenliga med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Krav i kollektivavtal uteslöt personer med funktionsnedsättning

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna som har en funktionsnedsättning i form av nedsatt arbetsförmåga (75 procent) sökte ett bemanningsarbete som arenavärd hos det

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Ojämställda löner under fotbolls-VM

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om ersättning till fotbollsspelare

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Språkpolicy på skola i Västerås

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Västerås kommun har överträtt förbudet mot diskriminering inom utbildningsområdet i samband med vissa anmälda händelser där elever vid en

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Bank ifrågasatte kunds könstillhörighet

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat en bank om de har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionsnedsättning

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Banktjänster för kunder som bytt juridiskt kön

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat rutiner hos fyra banker. Granskningen har bland annat avsett att klargöra vilken sorts legitimation som banken godtar för personer som genomgår

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering