Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i rättsfall som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Händelsen enligt anmälan I november 2022 nekades en kvinna att hyra en lägenhet av ett bostadsbolag med hänvisning till att sjukersättning inte godkänns som

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En läkare på en vårdcentral i Uppsala försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelserna enligt anmälningarna Två personer har vid två olika tillfällen blivit felkönade i journalanteckningar. Ett fall gäller en journalanteckning efter

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Under våren 2023 utannonserade en kommun i Mellansverige ett antal sommarvikariat inom vård och omsorg, bland annat inom boendestöd.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Café sållade bort en man som sökte arbete

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal. Han blev då uppmanad att skicka in sitt CV vilket han

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Internetbank nekade kunder mobilt BankID

  | DO:s tillsynsbeslut

  Diskrimineringsombudsmannen bedömer att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Körskola nekade man körlektion

  | DO stämmer

  Händelsen genom anmälan En ukrainsk man hade bokat en körlektion på en trafikskola. När han kom dit började körskolläraren tala ryska med honom. Mannen

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I början av 2023 påbörjade kvinnan en provanställning inom hemtjänsten. Ett par dagar senare sjukskrev sig kvinnan på grund av

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Arbetsgivare sållade bort gravid kvinna

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan fick via e-post från en rekryterare för en förskolekoncern frågan om hon skulle vara intresserad av en tjänst som skulle bli

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Socialsekreterare nekade man med hiv möte

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan En man med hiv nekades under en månads tid att boka in ett fysiskt möte med sin socialsekreterare. I ett e-postmeddelande har mannens

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan var anställd av ett bemanningsföretag och hade sedan augusti 2021 utfört ett uppdrag som inhyrd konsult hos elnätsbolaget.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Anmälaren hade sökt arbete hos arbetsgivaren vid flera tillfällen. Vid den senaste ansökan fick kvinnan besked via e-post att arbetet

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Provanställning avbröts efter graviditetsrelaterad frånvaro

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan hade precis påbörjat en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning hos ett serviceföretag med säte i Stockholm.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Arbetsgivare avbröt rekrytering av gravid kvinna

  | DO begär ersättning

  Händelse enligt anmälan Ett konsultbolag sökte nya konsulter för ett uppdrag hos en extern kund. En arbetssökande kvinna som kontaktats av konsultbolaget för

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Tågvärd avvisade man trots giltigt färdbevis

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Anmälaren reste med tåg. En annan person som reste i samma vagn kunde inte visa ett giltigt färdbevis och blev avvisad av tågvärden. I

  Bestämmelse: Direkt diskriminering