Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i ärenden som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Skolas åtgärder för elev visade omfattande brister

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har från årskurs två till åtta varit elev på en skola som en kommun i Dalarna är

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
 • Körskola nekade man körlektion

  | DO begär ersättning

  Händelsen genom anmälan En ukrainsk man hade bokat en körlektion på trafikskolan. När han kom dit började körskolläraren tala ryska med honom. Mannen förklarade

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I april 2022 skulle mannen åka buss i Jönköpingstrakten. När mannen skulle uppvisa sitt färdbevis i mobilappen och detta inte fungerade

  Bestämmelse: Trakasserier
 • Rektors agerande en repressalie enligt diskrimineringslagen

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enlig anmälan Vårdnadshavaren till en elev vid ett fritidshem hade tidigare varit i kontakt med fritidshemmet om att hens barn hade utsatts för

  Bestämmelse: Repressalier
 • Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I början av 2023 påbörjade kvinnan en provanställning inom hemtjänsten. Ett par dagar senare sjukskrev sig kvinnan på grund av

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Arbetsgivare sållade bort gravid kvinna

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan fick via e-post från en rekryterare för en förskolekoncern frågan om hon skulle vara intresserad av en tjänst som skulle bli

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Socialsekreterare nekade man med hiv möte

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan En man med hiv nekades under en månads tid att boka in ett fysiskt möte med sin socialsekreterare. I ett e-postmeddelande har mannens

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan var anställd av ett bemanningsföretag och hade sedan augusti 2021 utfört ett uppdrag som inhyrd konsult hos elnätsbolaget.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna började i februari en provanställning på Migrationsverkets förvarsenheter. I mitten av juni blev hon kallad till ett möte med

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelse enligt anmälan Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal. Han blev då uppmanad att skicka in sitt CV vilket han

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Praktikant utsatt för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Det var under en kick-off som en chef på ett bolag uttryckte flera sexualiserande och kränkande kommentarer till praktikanten. Bolaget

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Krav mot kommun för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för våldtäkt mot barn som också är sexuella trakasserier enligt

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna började en provanställning på ett städföretag i Småland. Efter en vecka behövde hon tillfälligt vara borta från arbetet på

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelsen enligt anmälan Anmälaren hade sökt arbete hos arbetsgivaren vid flera tillfällen. Vid den senaste ansökan fick kvinnan besked via e-post att arbetet

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • En skola i Malmö har inte vidtagit de behovsanpassade åtgärder som kan anses skäliga för att en elev med funktionsnedsättning ska ha kunnat ta del av

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
 • Simhall nekade person med ledsagare inträde

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En 18-årig person med funktionsnedsättning kom med sin ledsagare till simhallen. Personen och ledsagaren har olika kön. Simhallens

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
Till toppen