Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i ärenden som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Man avvisades från tåg trots giltigt färdbevis

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan Anmälaren reste med tåg. En annan person som reste i samma vagn kunde inte visa ett giltigt färdbevis och blev avvisad av tågvärden. I

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Kvinna fick inte resa med assistanshund på flyg

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna har till följd av en funktionsnedsättning en assistanshund. Hon uppmanades i samband med att hon skulle boka en flygresa att

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
 • Händelsen enligt anmälan En kvinna började en provanställning på ett städföretag i Småland. Efter en vecka behövde hon tillfälligt vara borta från arbetet på

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelsen enligt anmälan En kvinna som arbetade på ett verkstadsföretag skulle återgå i arbete efter sin föräldraledighet. Då fick hon veta att hennes tjänst

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan När en kvinna som sökte arbete hos ett finansbolag berättade för rekryteraren att hon var gravid fick hon beskedet att hon inte var

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelse enligt anmälan En man var tillsvidareanställd på ett företag som arbetar med matleveranser i Stockholm. I samband med att mannen oväntat behövde ta ut

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Bilfirma avbröt provanställning vid VAB

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sjukt barn (VAB) har missgynnats i strid med

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelse enligt anmälan En sjuksköterska fick till följd av sin föräldraledighet en sämre löneutveckling och därmed lägre lön än sina kolleger som under samma

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Kommun avslutade provanställning för kvinna som var gravid

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen genom anmälan En kvinna var provanställd på ett kommunalt äldreboende. Ett par veckor efter att hon berättat för sin chef att hon var gravid fick hon

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Städföretag nekade 57-åring arbete

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna som sökte arbete hos ett städföretag fick efter en tid beskedet av företaget att hon inte var aktuell för en intervju,

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Kriminalvården brister i arbetet med lönekartläggning

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning. Därför inledde DO en tillsyn Lönekartläggning ska genomföras varje år och syftar till att upptäcka,

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder
 • E-handelsbolag sa upp kvinna i samband med hennes föräldraledighet

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna arbetar med kundservice på ett e-handelsbolag. När hon meddelar bolaget att hon behöver vara föräldraledig för att ta hand om

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Skola kränkte kvinnlig elev för hennes klädstil

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinnlig elev blev inkallad till ett möte med två anställda på skolan. Vid mötet ifrågasattes elevens klädsel och hon ombads att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
Till toppen