Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i rättsfall som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Händelsen enligt anmälan Mannen har anmält Försvarsmakten för diskriminering i samband med urvalet som görs till prövning till grundutbildning med värnplikt.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Mannen har anmält Försvarsmakten för diskriminering i samband med urvalet som görs till prövning till grundutbildning med värnplikt.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Mannen har anmält Försvarsmakten för diskriminering i samband med urvalet som görs till prövning till grundutbildning med värnplikt.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Mannen har anmält Försvarsmakten för diskriminering i samband med urvalet som görs till prövning till grundutbildning med värnplikt.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Mannen har anmält Försvarsmakten för diskriminering i samband med urvalet som görs till prövning till grundutbildning med värnplikt.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Mannen har anmält Plikt- och prövningsverket för diskriminering i samband med urvalet som görs till prövning till grundutbildning med

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan En kvinna sökte anställning hos Banken i deras kundtjänst under hösten 2023. Rekryteringen avbröts dock efter att kvinnan meddelade att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Kvinna med ledarhund nekades studentboende

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan A skulle göra praktik på annan ort inom ramen för sin utbildning, och behövde därmed en studentbostad. Hon sökte bostad hos Företaget

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan En kvinna som bär hijab, en slöja som täcker hår, öron och hals, hade sökt och fått anställning hos ett bemanningsföretag som

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan I samband med att kvinnan skulle stiga på en buss, och då valde de bakre dörrarna, började busschauffören skrika åt henne att hon måste

  Bestämmelse: Trakasserier
 • Bostadsbolag nekade kvinna hyresrätt på grund av sjukersättning

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I november 2022 nekades en kvinna att hyra en lägenhet av ett bostadsbolag med hänvisning till att sjukersättning inte godkänns som

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan En läkare på en vårdcentral i Uppsala försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Trakasserier
 • Bussföretag nekade ledarhundsförare att boka resa

  | DO:s tillsynsbeslut

  Händelsen enligt anmälan En kvinna som använder ledarhund ringde Bussföretaget för att boka en resa. Hon pratade med vd:n på företaget, och berättade att hennes

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Personen har en assistanshund som hjälpmedel för bland annat en psykisk funktionsnedsättning. På hösten 2023 ringde först personens

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Sportbutik nekade person med assistanshund att komma in

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En person i äldre tonåren besökte tillsammans med sin assistanshund och sin mamma en sportbutik i Skåne. Vid besöket konfronterade

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Kvinna omplacerades efter föräldraledighet

  | DO stämmer

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan har varit anställd som biståndshandläggare inom kommunens äldreomsorg sedan 2018. Våren 2022 gick hon på föräldraledighet. När

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen