Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i rättsfall som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Händelsen enligt anmälan En kvinna sökte anställning hos Banken i deras kundtjänst under hösten 2023. Rekryteringen avbröts dock efter att kvinnan meddelade att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Kvinna med ledarhund nekades studentboende

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan A skulle göra praktik på annan ort inom ramen för sin utbildning, och behövde därmed en studentbostad. Hon sökte bostad hos Företaget

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan En kvinna som bär hijab, en slöja som täcker hår, öron och hals, hade sökt och fått anställning hos ett bemanningsföretag som

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan I samband med att kvinnan skulle stiga på en buss, och då valde de bakre dörrarna, började busschauffören skrika åt henne att hon måste

  Bestämmelse: Trakasserier
 • Bostadsbolag nekade kvinna hyresrätt på grund av sjukersättning

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I november 2022 nekades en kvinna att hyra en lägenhet av ett bostadsbolag med hänvisning till att sjukersättning inte godkänns som

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan En läkare på en vårdcentral i Uppsala försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Trakasserier
 • Sportbutik nekade person med assistanshund att komma in

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En person i äldre tonåren besökte tillsammans med sin assistanshund och sin mamma en sportbutik i Skåne. Vid besöket konfronterade

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Kvinna omplacerades efter föräldraledighet

  | DO stämmer

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan har varit anställd som biståndshandläggare inom kommunens äldreomsorg sedan 2018. Våren 2022 gick hon på föräldraledighet. När

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Arbetsgivare missgynnade kvinna efter föräldraledighet

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna var anställd som teamledare hos Klarna Bank och gick på föräldraledighet hösten 2022. Under föräldraledigheten genomförde

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Skola nekade elev koshermat

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan Föräldrarna till en elev som håller kosher, de judiska matreglerna, anmälde elevens behov av koshermat innan eleven började på skolan

  Bestämmelse: Indirekt diskriminering
 • Chef utsatte kvinna för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I anslutning till en sommarfest blev en kvinna i Västra Sverige utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. Sommarfesten anordnades

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna som arbetade på ett verkstadsföretag skulle återgå i arbete efter sin föräldraledighet. Då fick hon veta att hennes tjänst

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelserna enligt anmälningarna Två personer har vid två olika tillfällen blivit felkönade i journalanteckningar. Ett fall gäller en journalanteckning efter

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Under våren 2023 utannonserade en kommun i Mellansverige ett antal sommarvikariat inom vård och omsorg, bland annat inom boendestöd.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Café sållade bort en man som sökte arbete

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal. Han blev då uppmanad att skicka in sitt CV vilket han

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan En elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har från årskurs två till åtta varit elev på en skola som en kommun i Dalarna är

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
 • Internetbank nekade kunder mobilt BankID

  | DO:s tillsynsbeslut

  Diskrimineringsombudsmannen bedömer att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Körskola nekade man körlektion

  | DO stämmer

  Händelsen genom anmälan En ukrainsk man hade bokat en körlektion på en trafikskola. När han kom dit började körskolläraren tala ryska med honom. Mannen

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I april 2022 skulle mannen åka buss i Jönköpingstrakten. När mannen skulle uppvisa sitt färdbevis i mobilappen och detta inte fungerade

  Bestämmelse: Trakasserier
 • Rektors agerande en repressalie enligt diskrimineringslagen

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enlig anmälan Vårdnadshavaren till en elev vid ett fritidshem hade tidigare varit i kontakt med fritidshemmet om att hens barn hade utsatts för

  Bestämmelse: Repressalier
 • Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I början av 2023 påbörjade kvinnan en provanställning inom hemtjänsten. Ett par dagar senare sjukskrev sig kvinnan på grund av

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • DO har granskat Transportstyrelsens arbete med lönekartläggning. Därför inledde DO en tillsyn Lönekartläggning ska genomföras varje år. Syftet är att upptäcka,

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder
 • Socialsekreterare nekade man med hiv möte

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan En man med hiv nekades under en månads tid att boka in ett fysiskt möte med sin socialsekreterare. I ett e-postmeddelande har mannens

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Arbetsgivare sållade bort gravid kvinna

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan fick via e-post från en rekryterare för en förskolekoncern frågan om hon skulle vara intresserad av en tjänst som skulle bli

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan var anställd av ett bemanningsföretag och hade sedan augusti 2021 utfört ett uppdrag som inhyrd konsult hos elnätsbolaget.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Tullverket brister i arbetet med lönekartläggning

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat Tullverkets arbete med lönekartläggning. Därför inledde DO en tillsyn Lönekartläggning ska genomföras varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder
 • Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna började i februari en provanställning på Migrationsverkets förvarsenheter. I mitten av juni blev hon kallad till ett möte med

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Praktikant utsatt för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Det var under en kick-off som en chef på ett bolag uttryckte flera sexualiserande och kränkande kommentarer till praktikanten. Bolaget

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Jordbruksverket brister i arbetet med lönekartläggning

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat Jordbruksverkets arbete med lönekartläggning Därför inledde DO en tillsyn Lönekartläggning ska genomföras varje år. Syftet är att upptäcka,

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder
 • Krav mot kommun för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för våldtäkt mot barn som också är sexuella trakasserier enligt

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier