Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i rättsfall som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Chef utsatte kvinna för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I anslutning till en sommarfest blev en kvinna i Västra Sverige utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. Sommarfesten anordnades

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelserna enligt anmälningarna Två personer har vid två olika tillfällen blivit felkönade i journalanteckningar. Ett fall gäller en journalanteckning efter

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Café sållade bort en man som sökte arbete

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelse enligt anmälan Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal. Han blev då uppmanad att skicka in sitt CV vilket han

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I början av 2023 påbörjade kvinnan en provanställning inom hemtjänsten. Ett par dagar senare sjukskrev sig kvinnan på grund av

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Arbetsgivare sållade bort gravid kvinna

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan fick via e-post från en rekryterare för en förskolekoncern frågan om hon skulle vara intresserad av en tjänst som skulle bli

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan var anställd av ett bemanningsföretag och hade sedan augusti 2021 utfört ett uppdrag som inhyrd konsult hos elnätsbolaget.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Praktikant utsatt för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Det var under en kick-off som en chef på ett bolag uttryckte flera sexualiserande och kränkande kommentarer till praktikanten. Bolaget

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Krav mot kommun för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för våldtäkt mot barn som också är sexuella trakasserier enligt

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Händelsen enligt anmälan Anmälaren hade sökt arbete hos arbetsgivaren vid flera tillfällen. Vid den senaste ansökan fick kvinnan besked via e-post att arbetet

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Provanställning avbröts efter graviditetsrelaterad frånvaro

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan hade precis påbörjat en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning hos ett serviceföretag med säte i Stockholm.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Arbetsgivare avbröt rekrytering av gravid kvinna

  | DO begär ersättning

  Händelse enligt anmälan Ett konsultbolag sökte nya konsulter för ett uppdrag hos en extern kund. En arbetssökande kvinna som kontaktats av konsultbolaget för

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Lärare utsatte elev för sexuella trakasserier

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan Eleven har beskrivit hur en lärare uttryckt sig kränkande gentemot henne när de båda befann sig ensamma i ett undervisningsrum. Eleven

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan När en kvinna som sökte arbete hos ett finansbolag berättade för rekryteraren att hon var gravid fick hon beskedet att hon inte var

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Kommun avslutade provanställning för kvinna som var gravid

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen genom anmälan En kvinna var provanställd på ett kommunalt äldreboende. Ett par veckor efter att hon berättat för sin chef att hon var gravid fick hon

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Skola kränkte kvinnlig elev för hennes klädstil

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinnlig elev blev inkallad till ett möte med två anställda på skolan. Vid mötet ifrågasattes elevens klädsel och hon ombads att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering