Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i ärenden som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Kommun avslutade provanställning för kvinna som var gravid

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen genom anmälan En kvinna var provanställd på ett kommunalt äldreboende. Ett par veckor efter att hon berättat för sin chef att hon var gravid fick hon

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Skola kränkte kvinnlig elev för hennes klädstil

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinnlig elev blev inkallad till ett möte med två anställda på skolan. Vid mötet ifrågasattes elevens klädsel och hon ombads att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Klinik nekade transkvinna konsultation

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en klinik för plastikkirurgi har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Krav på ålder och kön i jobbannons

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en arbetsgivare överträtt förbudet mot diskriminering genom att vid annonsering efter en personlig assistent ställa krav som har samband med

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Ojämställda löner under fotbolls-VM

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om ersättning till fotbollsspelare

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Taxibolag sa upp kvinna på grund av graviditet

  | Dom i domstol

  Händelsen enligt anmälan Ett taxibolag anställde en kvinna i november 2017 och i början av december meddelade kvinnan via sms att hon var gravid med tvillingar.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Festival marknadsfördes som "mansfri"

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en förening har överträtt förbudet mot diskriminering i samband med musikfestivalen Statement Festival. Därför inledde DO en tillsyn DO har

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Banktjänster för kunder som bytt juridiskt kön

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat rutiner hos fyra banker. Granskningen har bland annat avsett att klargöra vilken sorts legitimation som banken godtar för personer som genomgår

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Könsuppdelad undervisning på idrottsgymnasium

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Örnsköldsviks kommun har diskriminerat eller riskerar att diskriminera elever vid Örnsköldsviks Gymnasiums ishockeyutbildning (nationellt

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder, Direkt diskriminering
 • Cateringfirma avslutade kvinnas provanställning på grund av graviditet

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna hade en provanställning som restaurangbiträde hos en cateringfirma och hade arbetat i ungefär en månad när hon fick veta att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Skola delade upp barn efter kön

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en utbildningsanordnares arbetssätt riskerar att leda till diskriminering samt granskat utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder.

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder, Direkt diskriminering
 • Jämställdhetsarbetet i statliga myndigheter

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO granskade statliga myndigheters jämställdhetsarbete. Granskningen omfattande statliga myndigheter med minst 25 anställda. DO begärde att få ta del av

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder