Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i rättsfall som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En läkare på en vårdcentral i Uppsala försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Körskola nekade man körlektion

  | DO stämmer

  Händelsen genom anmälan En ukrainsk man hade bokat en körlektion på en trafikskola. När han kom dit började körskolläraren tala ryska med honom. Mannen

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan I april 2022 skulle mannen åka buss i Jönköpingstrakten. När mannen skulle uppvisa sitt färdbevis i mobilappen och detta inte fungerade

  Bestämmelse: Trakasserier
 • Tågvärd avvisade man trots giltigt färdbevis

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Anmälaren reste med tåg. En annan person som reste i samma vagn kunde inte visa ett giltigt färdbevis och blev avvisad av tågvärden. I

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • DO har granskat om Hennes & Mauritz Sverige AB (H&M) har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, vid önskemål om byte av

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Instruktion att diskriminera
 • Hotell avvisade gäster

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnorna som är romer hade bokat och betalat för ett rum på hotellet via en hotellbokningssajt online. Men när de senare anlände till

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Färjerederi nekade två kvinnor att stiga ombord

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Färjebolaget hade inför den aktuella resan till Åbo tagit emot anonyma tips om att det skulle uppstå våldsamheter under resan, och att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan Butikspersonalen i en leksaksaffär följde efter en barnfamilj inne och hotade med att ringa väktare. Familjen menade att bemötandet

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Språkpolicy på skola i Västerås

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Västerås kommun har överträtt förbudet mot diskriminering inom utbildningsområdet i samband med vissa anmälda händelser där elever vid en

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering