Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vakter i butik höll kvar och visiterade kund

Händelsen enligt anmälan

Mannen besökte teknikkedjans butik i Västra Frölunda för att titta på kameror. I butiken erbjöds billiga kameror för 99 kronor styck. Mannen blev nyfiken på om det handlade om riktiga kameror eller leksaker och tittade därför ned i förpackningen för att kunna se innehållet.

Detta noterades av butiksövervakningen som ingrep. Väktare förde mannen till ett övervakningsrum, där han blev visiterad och kvarhållen i en timma.

Mannen talar inte svenska och förstod aldrig vad han påstods ha gjort sig skyldig till. Varuhuschefen informerades och man kom fram till att inte tillkalla polis om mannen betalade för varan, vilken han kände sig tvingad att göra utan att ha förstått varför.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Mannen gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 31 oktober 2006.

DO:s bedömning

DO anser att företaget har missgynnat mannen då han besökte butiken som kund. Missgynnandet har bestått i att butikens väktare utan sakligt skäl har gripit tag i med våld, fört honom till ett rum, visiterat honom, hållit honom instängd och anklagat honom för brott.

DO menar att vakternas föreställning om mannens etniska tillhörighet varit avgörande för hur de behandlade honom. Anmälaren tillhör en synlig minoritetsgrupp och DO anser att hands hudfärg var en markör som låg till grund för vakternas agerande.

23 mars 2010: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt beslutade att det inte var diskriminering när butikens vakter grep en man som hade öppnat en förpackning för att titta närmare på en kamera.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021