Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Väktare stoppade kvinna i butik för misstänkt snatteri

DO har granskat en butik i Skåne om de bröt eller riskerade att bryta mot diskrimineringsförbudet när en väktare ingrep mot en kund i butiken.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan fått information om att en kvinna anser sig ha blivit utsatt för diskriminerande behandling när hon handlade i en butik i Skåne. Under besöket blev hon stoppad av en väktare som hade uttryckt sig på ett kränkande sätt. Kränkningen hade samband med kvinnans etniska tillhörighet.

Butiken har berättat att de har ett avtal med ett bevakningsföretag som tar hand om bevakning i bolagets butiker. DO har därför inhämtat yttrande från både butiken och bevakningsbolaget.

DO:s beslut

De uppgifter som framkom under utredningen gav inte någon entydig bild av det inträffade. Ord stod mot ord rörande den anmälda händelsen. Av denna anledning bedömde DO att det inte med säkerhet gick att uttala sig om vad som hade inträffat och om det hade funnits något samband mellan ingripandet och anmälarens etniska tillhörighet. DO avslutade därför ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen