Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighet i matbutik för kund som använder elrullstol

DO har granskat om en mataffär har genomfört skäliga åtgärder för tillgänglighet i samband med att en kund som använder elrullstol besökt butiken. Mataffären ingår i en större butikskedja.

Därför inledde DO tillsyn

Vi har genom en anmälan, från en privatperson, fått information om att anmälaren inte längre kunde handla mat på egen hand i den matbutik hon brukade handla i. Efter att mataffären byggt om sina kylar med glasdörrar som öppnades utåt kunde anmälaren, som satt i elrullstol inte längre öppna kylarna.

DO:s beslut

Vår utredning har inte visat att ger stöd för att Mataffären brutit mot förbudet om bristande tillgänglighet.

Matkedjan har förklarat att ombyggnationen med nya dörrar till kylarna motiveras av bland annat minskad energianvändning. Gångarna i butiken har också blivit bredare för att förbättra framkomligheten. Butikerna ska vara anpassade för alla kunder oavsett förutsättningar och butikerna ska i den mån det är möjligt hjälpa kunder om kunderna själva inte kan handla på egen hand. Matkedjan har också framfört att butiken kommer också hjälpa anmälaren när hon inte kommer åt de varor hon ska handla.

Av förarbetena till bestämmelsen om bristande tillgänglighet (proposition 2013/14:98) i diskrimineringslagen framgår också att en person med funktionsnedsättning ska kunna få del av den aktuella verksamheten i sig, inte att det måste ske på exakt samma sätt som är möjligt för andra. Det finns dock även ett kriterium att situationen ska vara jämförbar vilket innebär att skillnaden inte bör vara större än vad som är sakligt påkallat.

Av förarbetena till framgår också att skäligheten av genomförda åtgärder ska avgöras efter en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Ett exempel som finns på skäliga åtgärder är stöd eller personlig service som till exempel att man i en butik plockar ihop matvaror åt en kund med funktionsnedsättning.
DO gör därmed bedömningen att Mataffären vidtagit skäliga åtgärder för att anmälaren ska kunna handla i butiken.

Med detta beslut avslutar vi ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Till toppen