Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighet i matbutik för kund med synskada (Stockholm)

DO har granskat en matbutik utsatt en kund för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om bristande tillgänglighet vid besök i en matbutik. Anmälaren har en synnedsättning och fick enligt uppgift inte hjälp när han skulle handla i butiken. Han ska istället blivit ombedd att återkomma en vardag då han inte kunde få hjälp på helger.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för att matbutiken har överträtt förbudet mot diskriminering i samband med anmälarens besök.

Den som omfattas av diskrimineringsförbudet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Ett exempel på skäliga åtgärder är stöd eller personlig service som till exempel att man i en butik plockar ihop matvaror åt en kund med funktionsnedsättning (proposition 2013/14:198 sida 65). Det finns inget krav på att assistansen måste ske direkt, men den måste dock ske inom en skälig tid, vilket får bedömas från fall till fall. Om en butik istället begränsar en synnedsatt kunds tillträde till butiken under vissa tider eller dagar och därmed förvägrar kunden tillträde, kan en sådan begränsning utgöra direkt diskriminering. I en sådan situation finns ingen skälighetsbedömning att ta hänsyn till. Ett sådant beslut kan strida mot diskrimineringsförbudet i lagen.

Utredningen visar att anmälaren och matbutiken har olika uppfattning om vad som hänt och sagts vid det aktuella tillfället. Vår utredning har inte kunnat visa att anmälaren nekades assistans eller tillträde till butiken vid sitt besök och ger därför inte stöd för att diskriminering i form av bristande tillgänglighet eller direkt diskriminering har förekommit vid händelsen. DO avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Till toppen