Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tågvärd ifrågasatte resenärers identitet – hänvisade till hudfärg

Händelsen enligt anmälan

Tre bröder och deras mamma åkte med ett lokaltåg när en tågvärd kom fram för att kontrollera brödernas skolkort. I samband med kontrollen såg tågvärden att bröderna hade svenskklingande efternamn. Hen ifrågasatte då om bröderna verkligen var de rätta innehavarna av skolkorten med hänvisning till pojkarnas utseende och hudfärg.

DO:s bedömning

DO anser att tågvärdens kommentar och ifrågasättande av brödernas etniska tillhörighet var en kränkning av deras värdighet. Det var därmed fråga om trakasserier i diskrimineringslagens mening, och DO anser därför att regionen utsatte bröderna för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

16 februari 2023: DO begär ersättning

DO begär att regionen (som ansvarar för kollektivtrafiken) ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av bröderna.

24 februari: Regionen betalar ersättning

Regionen betalar den begärda ersättningen. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 april 2023