Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tågvärd avvisade man trots giltigt färdbevis

Händelsen enligt anmälan

Anmälaren reste med tåg. En annan person som reste i samma vagn kunde inte visa ett giltigt färdbevis och blev avvisad av tågvärden. I samband med det vände sig tågvärden även till anmälaren och uppmanade honom att lämna tåget tillsammans med sin "vän", trots att han redan uppvisat ett giltigt färdbevis. Eftersom de två personerna inte känner varandra och inte var i samma sällskap ifrågasatte mannen tågvärdens uppmaning. Minuter senare blev han uppmanad att på nytt visa sitt färdbevis, och tågvärden frågade igen om han inte skulle gå av tåget tillsammans med sin ”vän”. Enligt mannen har antagandet att de var i sällskap berott på hans och den andra personens hudfärg.

DO:s bedömning

DO:s bedömning är att tågvärdens yttrande vid avvisningen visar att missgynnandet haft samband med anmälarens hudfärg och att det därför har varit fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

27 mars 2023: DO begär diskrimineringsersättning

DO begär att tågbolaget ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

17 april 2023: Tågbolaget betalar ersättning

Tågbolaget betalade ersättning till mannen. Därmed är ärendet avslutat.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 april 2023