Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Simhall nekade person med ledsagare inträde

Händelsen enligt anmälan

En 18-årig person med funktionsnedsättning kom med sin ledsagare till simhallen.

Personen och ledsagaren har olika kön. Simhallens policy förbjuder personer över 7 år att byta om i omklädningsrum för det motsatta könet.

Ledsagaren informerade simhallen om att personen på grund av sin funktionsnedsättning behöver hjälp med att byta om. Trots detta nekades personen inträde. Inte heller något annat alternativ för att få tillgång till bassängen erbjöds.

DO:s bedömning

DO bedömer att händelsen är diskriminering i form av bristande tillgänglighet. I den aktuella situationen anser DO att en skälig åtgärd hade varit att göra ett undantag från den policy som simhallen hade. Ett sådant undantag skulle inte ha medfört ytterligare kostnad och det fanns inte praktiska hinder för att göra det.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering som innebär att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Den 30 maj 2023: DO begär ersättning

DO begär att simhallen ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till personen.

Den 22 augusti 2023: Simhallen betalar ersättning

Simhallen erkänner diskriminering och betalar den begärda ersättningen till kvinnan. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023