Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rutiner för att säkra tillgänglighet i kollektivtrafiken

DO har granskat om Storstockholms Lokaltrafik AB:s (SL) rutiner avseende driften av hissar och rulltrappor i anslutning till perrongerna i Stockholms tunnelbana utifrån förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har, genom anmälningar från privatpersoner och i rapport från Myndigheten för delaktighet, fått information om att många personer med funktionsnedsättning upplever brister i tillgängligheten i kollektivtrafiken.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger skäl att ifrågasätta SL:s rutiner avseende driften av hissar och rulltrappor. DO ser inte skäl att vidta ytterligare åtgärder med anledning av det som framkommit i utredningen.

DO har tagit del av SL:s rutiner och riktlinjer för tillgänglighet avseende driften av hissar och rulltrappor i anslutning till perrongerna i Stockholms tunnelbana. Vi konstaterar att driftstopp i hissar och/eller rulltrappor kan innebära att tunnelbanan inte är tillgänglig för personer som till följd av funktionsnedsättning är beroende av hiss eller rulltrappa för att komma till och från perronger. Av utredningen framgår att SL bedriver ett kontinuerligt arbete för att tillgodose driftssäkerheten av dessa anläggningar på kort och lång sikt. Det framgår också att SL erbjuder ett kostnadsfritt alternativ till resenärer med funktionsnedsättning i händelse av att en hiss är trasig.

DO bedömer att utredningen inte ger skäl att ifrågasätta SL:s rutiner avseende driften av hissar och rulltrappor. DO avslutar ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Till toppen