Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restaurangpersonal sa åt två kvinnliga gäster att sluta pussas

Händelsen enligt anmälan

Den anmälda händelsen inträffade under ett restaurangbesök i december 2013. Enligt anmälan pussades paret två gånger och blev då tillsagda av personal att sluta.

Restaurangen förnekar diskriminering och hävdar att andra gäster hade klagat på parets uppträdande.

DO har utrett anmälan och har bedömt att det är fråga om diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde en anmälan till DO som inkom den 2 januari 2014.

20 mars 2015: DO ansöker om stämning

DO har skickat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt och begär totalt 10 000 kronor i diskrimineringsersättning.

1 juni 2015: Dom från Göteborgs tingsrätt (tredskodom)

Göteborgs tingsrätt dömer restaurangen att betala 10 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan som gjorde anmälan till DO.

En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak utan att domstolen dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. I det här fallet har inte restaurangen svarat på DO:s stämningsansökan till tingsrätten. Därför har tingsrätten utfärdat en tredskodom.

Om restaurangen vänder sig till tingsrätten inom en månad från den dag domen meddelades och begär återvinning så kommer handläggningen hos tingsrätten att tas upp på nytt. (Återvinning innebär att svarande återfår möjligheten till en prövning av målet i domstolen.) Om restaurangen inte begär återvinning inom en månad ska restaurangen betala 10 000 kronor till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022
Till toppen