Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restaurang nekade man inträde på grund av hans etniska tillhörighet

Händelsen enligt anmälan

Ett sällskap på tre män och tre kvinnor skulle gå på restaurang i centrala Stockholm en kväll i januari 2004. De tre kvinnorna som gått i förväg kom in på restaurangen, men de tre männen avvisades, trots att restaurangen bara var halvfull. Männen hade utländsk bakgrund.

En av männen anmälde händelsen till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som stämde i domstol.

Dom i tingsrätt

Stockholms tingsrätt friade företaget i en dom 2007.

Överklagad tingsrättsdom

Omed överklagade domen till Svea hovrätt, bland annat för att man ansåg att tingsrätten tillämpat regeln om delad bevisbörda på ett felaktigt sätt.

Regeln om delad bevisbörda är fastlagd genom EU-direktiv och gäller i alla diskrimineringstvister. Om en person kan visa omständigheter som gör det antagligt att hon eller han har utsatts för diskriminering, går bevisbördan över på motparten. Det innebär att motparten måste bevisa att det inte varit fråga om diskriminering.

21 april 2009: Hovrättsdom

Hovrätten skrev i sin dom att det inte krävdes något medlemskap för att komma in på krogen den aktuella kvällen. Mannen var nykter och snyggt klädd. Det var ingen kö utanför krogen och det var inte fullsatt, tvärtom hade de tre kvinnorna i sällskapet ordnat ett bord för sex personer.

Detta är omständigheter som gör det antagligt att det var mannens etniska tillhörighet som gjorde att han inte blev insläppt, det vill säga att han blev diskriminerad, och att det hade samband med hans etniska tillhörighet. Hovrätten menar att krogens ägare inte har kunnat ge någon trovärdig förklaring till att mannen avvisades.

Svea hovrätt dömde företaget för etnisk diskriminering. Restaurangens ägare dömdes att betala mannen 15 000 kronor i skadestånd.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som inträffade före den 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen