Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restaurang i Katrineholm krävde att gäster skulle betala i förskott

Händelsen enligt anmälan

Två kvinnorna besökte tillsammans med två barn en restaurang i Katrineholm för att äta middag. När de beställde mat blev de tillsagda att betala i förskott. Trots att kvinnorna påtalade att det i menyn stod att förskottsbetalning gällde gäster på uteserveringen och de satt inomhus, insisterade servitrisen på att regeln gällde för alla.

En stund senare kom ett annat sällskap in på restaurangen som enligt kvinnorna inte behövde betala i förskott. När kvinnorna hade ätit klart undrade de över detta. De fick då beskedet att de fick betala i förskott för att restaurangen tidigare hade haft problem med kvinnornas "landsmän".

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde en anmälan till DO som inkom den 9 september 2014.

DO:s bedömning

Efter utredning ansåg DO att kvinnorna har diskriminerats av restaurangen och att missgynnandet har samband med deras etniska tillhörighet.

26 februari 2015: DO ansöker om stämning

DO har skickat in en stämningsansökan till Nyköpings tingsrätt och begär totalt 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnorna.

22 oktober 2015: Dom i tingsrätten

Nyköpings tingsrätt ansåg att det inte var direkt diskriminering när restaurangen krävde förskottsbetalning av kvinnorna. Eftersom ord stod mot ord bedömde tingsrätten att man inte kunde sätta kvinnornas version framför restaurangens.

10 november 2015: Överklagad tingsrättsdom

DO överklagade tingsrättsdomen till Svea hovrätt eftersom DO ansåg att tingsrätten har tillämpat bevisregeln i diskrimineringslagen på ett felaktigt sätt. DO yrkar på att restaurangen ska betala totalt 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnorna.

Hovrätten gav inte prövningstillstånd och därmed har domen vunnit laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022