Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restaurang i Jönköping avvisade personer med rullstol

Händelsen enligt anmälan

Två män som båda använde rullstol besökte en restaurang tillsammans med sina assistenter. De möttes av restaurangchefen som uttalade sig nedsättande om deras behov av hjälp och uppmanade dem att gå någon annanstans och äta. De fick inte heller ett bord.

Anmälan till DO

Männen gjorde en anmälan till DO som inkom den 11 augusti 2010.

DO:s bedömning

DO utredde anmälan och gjorde bedömningen att restaurangen utsatt männen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

25 april 2012: Förlikning

DO och restaurangen träffade en förlikning som innebär att restaurangen betalade 25 000 kronor vardera till männen. Genom förlikningen är tvisten löst.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022