Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restaurang avvisade gäster med hänvisning till klädsel

Händelsen enligt anmälan

Tre kvinnor och med tre män besökte gemensamt en restaurang i Nyköping för att lyssna på en konsert. De fick efter en timma beskedet att kvinnorna var tvungna att lämna restaurangen eftersom deras kjolar inte var tillåtna enligt restaurangens klädkod.

Restaurangens företrädare förklarade agerandet med att det är nattklubb på restaurangen efter klockan 22 och att klädkoden finns eftersom många ungdomar då försöker smuggla in alkohol.

DO:s bedömning

DO:s utredning har visat att klädkodens exakta innehåll inte har varit fastställd, men att det är tydligt att kjolar av den modell som finskromska kvinnor ofta använder särskilt var utpekad som otillåten. DO menar därför att restaurangen har utsatt kvinnorna för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

23 november 2016: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till tingsrätten i Södertörn som kommer att pröva om företaget har gjort sig skyldig till diskriminering.

13 januari 2017: Dom i tingsrätten (tredskodom)

Tingsrätten meddelade en tredskodom som innebär att restaurangen skulle betala 15 000 kr till vardera kvinna.

[Efter tredskodomen begärde restaurangen återvinning så rättegången fortsatte.]

13 november 2017: Förlikning mellan parterna

Restaurangen medgav att de missgynnat kvinnorna på ett sätt som innebär diskriminering. Parterna ingick i en förlikning som innebar att restaurangen betalade 10 000 kr till var och en av de tre kvinnorna i förlikningsersättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen