Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Personer som använder ledar- eller assistanshund avvisades

Händelser enligt anmälningar

I ett av fallen har en större livsmedelskedja diskriminerat en person som använder assistanshund. Personen har vid två besök blivit tillsagd av anställda att hen inte får vara i butiken med sin hund. Även efter att personen visade upp hundens väst och tjänstekort med information om att det var en assistanshund fortsatte butiken att hävda att hen inte var välkommen. Personen fick genomföra sitt besök i butiken först efter att butiken kontaktat polis. När personen efter första besöket kontaktade livsmedelskedjans kundtjänst beklagade företaget det inträffade, lovade att det inte skulle hända igen samt skickade ett presentkort som kompensation. När personen åter besökte butiken, blev hen avvisad igen.

I de två andra fallen rör det sig om personer med synnedsättning som använder ledarhund och där personerna har nekats att komma in på ett café respektive en restaurang.

DO:s bedömning

DO bedömer att alla tre företagen har diskriminerat personer som använder ledar- eller assistanshund genom att de avisat personerna. Ett generellt hundförbud kan inte tillämpas i förhållande till personer som använder ledar- och assistans­hundar eftersom det innebär ett särskilt missgynnande av denna grupp. Det är företagens ansvar att se till att personalen har kunskap om de skyldigheter som följer av diskrimineringslagen och vilka regler som gäller på arbets­platsen för att ta med ledar- och assistanshundar till en butik, ett café eller en restaurang.

Ledar- och assistanshundar är hjälpmedel – inte sällskapsdjur – vilket innebär att de har rätt att vistas i fler miljöer än andra hundar. Dessutom är det givetvis både kränkande och förenat med stort obehag att inte känna trygghet att kunna ta del av grundläggande samhällsfunktioner.

18 december 2023: DO begär diskrimineringsersättning

DO begär nu att de tre företagen ska betala diskrimineringsersättning till de utsatta personerna.

22 januari 2024: Livsmedelskedjan betalar ersättning

Livsmedelskedjan, som ett av ärendena gällde, har betalat ersättning till personen som använder assistanshund. Därmed avslutar DO ärende 2023/6977.

1 februari 2024: DO lämnar in en stämningsansökan

Sämningsansökan har inlämnats till Göteborgs tingsrätt gällande ärende DO 2023/6976.

Ärende DO 2023/6975 pågår fortfarande.


Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 februari 2024