Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Personal i leksaksbutik i Linköping följde efter familj

Händelsen enligt anmälan

Butikspersonalen i en leksaksaffär följde efter en barnfamilj inne och hotade med att ringa väktare. Familjen menade att bemötandet hade samband med deras etniska tillhörighet.

5 mars 2018: DO lämnar in en stämningsansökan

DO:s bedömning är att personalens behandling innebär att näringsidkaren missgynnat familjen, och att det finns ett samband med familjens romska etniska tillhörighet.

5 mars 2019: Tingsrättens dom

Linköpings tingsrätt slog fast att det var diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet när butikspersonal i en leksaksbutik i Linköping följde efter en barnfamilj och dessutom hotade att ringa väktare.

Leksaksbutiken överklagade tingsrättens dom till hovrätten.

16 mars 2020: Hovrättens dom

Göta Hovrätt ansåg att bevis saknas för att familjen vid tillfället blev sämre behandlade än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar
situation. De saknade också fakta för att det kan antas att uppträdandet från butikens personal hade samband med familjens etniska tillhörighet eller att det under förutsättningarna kränkte familjens värdighet. DO:s talan lämnas utan bifall och tingsrättens dom ändras.

Domen har vunnit laga kraft och ärendet är avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021