Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Olika krav på tilläggsavgift för resenärer som gått på fel tåg

DO har granskat om ett tågbolag har överträtt förbudet mot direkt diskriminering och trakasserier med avseende på diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och kön vid tillhandahållande av tjänst.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick in uppgifter om att en resenär på ett tåg upplevt att tågbolaget under en resa utsatt henne för diskriminering som har samband med hennes etniska tillhörighet och kön.

Kvinnan, som är afrosvensk, hade bokat en tågbiljett från Örebro till Västerås men hade missat den avgång hon hade bokat plats på. I stället valde hon att ta nästkommande avgång eftersom hon trodde att hennes biljett gick att boka om. Biljetten var dock inte ombokningsbar. Bredvid kvinnan satt en vit man som kvinnan hade uppfattat inte heller befann sig på rätt avgång. I samband med biljettkontrollen uppstod en diskussion mellan kvinnan och tågpersonalen för att hon var på fel tåg och bolaget utfärdade en tilläggsavgift på 1 200 kronor. Enligt kvinnan har personalen genom sitt bemötande och utfärdandet av tilläggsavgiften behandlat henne sämre än medresenären som inte fick någon tilläggsavgift.

DO:s beslut: Tågbolaget har inte överträtt diskrimineringsförbudet

DO har i tillsynen utrett den aktuella händelsen utifrån grunderna etnisk tillhörighet och kön, och gör nu bedömningen att utredningen inte ger stöd för att det har varit fråga om diskriminering.

Bolaget har i utredningen hänvisat till att den man som kvinnan har jämfört sig med inte hade en likadan biljett som kvinnan och att det har varit skälet till de olika bemötandena. Eftersom bolaget med hänvisning till dataskyddsbestämmelser har raderat passagerarlistorna för avgången har DO inte kunnat identifiera den aktuella mannen. Det har inte framkommit något i utredningen som gett DO anledning att sätta kvinnans uppfattning om vilken typ av biljett medresenären hade framför bolagets påstående i den frågan.

Kvinnan och tågbolaget ger olika uppfattning om händelseförloppet. Kvinnan uppger att tågpersonalens beteende mot henne var aggressivt och kränkande, medan tågbolaget menar att så inte var fallet.

Kvinnan har lämnat en trovärdig berättelse om händelseförloppet. Det har dock inte i övrigt kommit fram något som ger stöd för hennes uppgifter om tågpersonalens uppträdande, vilket innebär att DO inte kan sätta hennes uppgifter framför tågbolagets. DO bedömer därför att utredningen inte ger stöd för att tågbolaget utsatt kvinnan för diskriminering i form av trakasserier.

Sammanfattningsvis bedömer DO att tågbolaget inte har överträtt diskrimineringsförbudet vare sig i fråga om direkt diskriminering eller trakasserier.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2020/26 Pdf, 150.4 kB.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021