Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nattklubb i Stockholm nekade män inträde

Händelsen enligt anmälan

Händelsen utspelade sig våren 2005. När männen kom fram till entrén sa dörrvakten att en särskild inbjudan krävdes för inträde. Några minuter efter att sällskapet lämnat platsen kom tre av deras vänner till nattklubben. De blev endast tillfrågade om sin ålder, varefter de sedan släpptes in utan någon inbjudan.

Hela händelsen spelades in med videokamera. De unga männen hade upplevt att de haft svårt att komma in på uteställen i Stockholm. För att undersöka om det hade samband med etnisk tillhörighet delade de in sig i olika grupper som de trodde nattklubben skulle behandla olika, utifrån föreställningar om deras etniska tillhörighet. De olika grupperna försökte komma in på nattklubben i olika omgångar. Det visade sig att männens farhågor besannades och därför gjorde de också en anmälan.

24 februari 2010: Hovrättsdom

Hovrätten ansåg att krogen hade etniskt diskriminerat de sex unga männen genom att behandla dem sämre än andra blev behandlade i en jämförbar situation. Det beslutade Svea hovrätt och ändrade därmed tingsrättens friande dom. Krogen dömdes att betala sammanlagt 90 000 kronor i skadestånd till männen.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som ägde rum före den 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022