Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nattbusschaufför ville inte ta ombord resenär som använde rullstol

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som använde rullstol skulle ta nattbussen mitt i centrala Stockholm. Men bussen stannade långt från trottoarkanten och chauffören vägrade att backa för att köra närmare. Den unga kvinnan bad chauffören köra närmare trottoarkanten så att hon kunde ta sig ombord på nattbussen med sin rullstol. Men han nekade och först sedan en annan passagerare ingripit backade han bussen så att kvinnan kunde komma ombord.

I ordväxlingen som uppstod mellan och busschauffören sade busschauffören
att "såna som ni kan åka färdtjänst". Busschauffören sade också att han
hade ett tidsschema att följa och att det tar mer tid och blir mer omständligt när "ni" (underförstått personer med funktionsnedsättning) ska åka med vid den här tiden på dygnet.

20 augusti 2010: Stämning

DO har stämt ett bussföretag för direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier som har samband med funktionsnedsättning.

27 maj 2011: Tingsrättsdom

Tingsrätten friade bussföretaget på alla punkter.

Enligt domen hade busschauffören inte sett kvinnan med rullstolen innan han stannade vid busshållplatsen. Enligt bolagets regler är det förbjudet att backa en buss utan hjälp, så chauffören hade ingen skyldighet att backa när han förstod att kvinnan använde rullstol. Missgynnandet hade därför inte samband med funktionsnedsättning utan det fanns andra orsaker. Kvinnan utsattes inte för direkt diskriminering enligt tingsrätten.

Av utredningen framgår således att busschaufförer ibland inte kör intill trottoarkanten vid hållplatserna. Tingsrätten menar vidare att det framgår att bussföretaget eftersträvar att busschaufförerna ska komma så nära trottoarkanten som möjligt. Att detta inte alltid kan ske, bland annat på grund av trafiksituationen, innebär inte att de tillämpar ett generellt förfaringssätt som missgynnar personer med funktionshinder på ett sådant sätt att indirekt diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022